Iluzjonista w Brytyjskim Mam Talent znowu zadziwia.

Chcesz więcej?