Facet postanowił się pościgać z metrem z jednego przystanku na drugi.

Chcesz więcej?