Nietypowe przejście dla pieszych w Hiszpanii.

Chcesz więcej?