Słuchacz prosi o puszczenie piosenki: „To są ribuki czy najki?”. Padniesz jak to usłyszysz.

Chcesz więcej?