Znajdź ducha!

Sprawdź swoją spostrzegawczość i spróbuj znaleźć ukrytego ducha na strasznych zdjęciach!

#Quiz

Czy potrafisz być asertywny?

Asertywność to nie tylko umiejętność mówienia „nie”, ale także otwartego wyrażania własnego zdania mając na uwadze zdanie innych. Czy potrafisz być asertywny?

#Quiz