20 produktów, które są źle zapakowane!

Odpady opakowaniowe stanowią około jednej trzeciej wszystkich śmieci, co kosztuje rządy miliardy dolarów każdego roku. Zebraliśmy komplet zdjęć, udowadniając, że ten ogromny udział w globalnym kryzysie odpadów może zostać znacznie zredukowany.

Rozwiązania opakowaniowe często stają się przedmiotem gorących debat. Podczas gdy konsumenci ekologiczni chcą, aby był on jak najmniejszy (co oznacza, że w pełni nadają się do recyklingu), producenci często odpowiadają, że nie chcą, aby ich produkty zaczęły rozkładać się w sklepie lub stały się łatwym celem dla sprzedawców. Czy naprawdę potrzebujemy pigułki owiniętej w trzy warstwy plastiku? Albo, jeszcze lepiej, osłonki na puszki coli?

1.

2.

3.

4.

5.

Reklama

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Reklama

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Reklama
Chcesz więcej?